Det gør vi

§ 54 støtte

Støtteperson til forældre med anbragte børn eller unge jf. SEL § 54
Støtten har til sigte at bidrage til løsninger på de problemstillinger, der har været årsag til anbringelsen. Dette sker gennem støtte til forældrene i omsorgen for deres børn – både ved hjemgivelse og i samvær under anbringelsen. Vores kultursensitive støtte og vejledning kan desuden bistå forældrene i samarbejdet med anbringelsessted og kommune.