Integration er mere end et 8/16 job

Vi hjælper mennesker. Og problemstillinger opstår ikke efter en fast døgnrytme – eller inden for faste arbejdstider. Vi bidrager med løsninger og er til stede, når der er mest behov for det.

Vi følger de mennesker, som vi hjælper. Og vi sikrer, at vi er der, når der er behov for os. Vores støtte er en professional indsats eller foranstaltning, og der kan være fastsatte tidsrum for vores støtte i den forbindelse. Men for det meste handler det om at identificere støttebehovet sammen med dem, som skal modtage støtten.

Vi leverer støtte døgnet rundt – alle årets dage.

Ofte er støttebehovet netop størst eftermiddage, aftener eller i weekender. Det er når familierne er samlet, eller det er, når barnet eller den unge ikke er i dagtilbud eller skole, at der kan være særligt behov for vores psykosociale støtte.