Sådan gør vi

Oplevelse af sammenhæng

Professor i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky, er kendt for den salutogenetiske idé og teorien om en Oplevelse Af Sammenhæng (OAS).

Han definerer denne oplevelse af sammenhæng således:
”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige. Der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, disse stimuli stiller, og disse krav er udfordringer, det er værd at engagere sig i”.

OAS er ikke en metode, men vi baserer vores pædagogiske tilgang på at højne de tre afgørende faktorer for en styrkelse af den enkeltes oplevelse af sammenhæng: begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed;

  • Forudsigelighed medfører Begribelighed
  • Belastningsbalance medfører Håndterbarhed
  • Delagtighed medfører Meningsfuldhed