Det gør vi

Overvåget/støttet samvær

Vi kan bistå med samværsopgaver af enhver art, hvor der er bekymring for barnets sikkerhed og/eller trivsel under samværet.

Støttet eller overvåget samvær er en ramme, hvor man kan sikre, at barnet eller den unge vedligeholder forbindelsen til familien og netværket under en anbringelse. Det højeste mål er, at forældrene kan varetage omsorgen, såfremt barnet hjemgives.

Det er anbringende myndighed, der opstiller rammen omkring samværet. Vores primære fokus under samværet er barnets tryghed og sikkerhed. Vi vil – så vidt det er muligt – medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen af barnet eller den unge. Dette sker bl.a. ved at støtte forældrene i at lave aktiviteter eller håndtere konflikter under samværet.

Vi yder støttet eller overvåget samvær i familiens eget hjem, hos plejefamilie/anbringelsessted eller i vores egne lokaler. Hvis vi skal finde en helt anden mulighed, er vi kreative og fleksible.