Integration er mere end det danske sprog

Integration går begge veje. Vi oversætter danske normer og krav for familier, og vi oversætter deres livssituation for omverdenen. Derfor taler vi også flere sprog, som en naturlig del af kultursensitivt arbejde.

Integration er et fælles ansvar. Det er en part, der skal blive ét med en anden part. I det møde må begge parter nødvendigvis forsøge at forstå hinandens perspektiver, for at integrationen kan lykkes.

Integration handler også om tilpasning for den, som i starten er en fremmed. Man må nødvendigvis acceptere og efterleve dansk lovgivning samt anerkende og acceptere grundlæggende danske værdier.

For langt de fleste sker tilpasningen til det nye samfund relativt ubesværet. Langt de fleste finder måder, hvorpå de kan forene egne værdier og normer med de danske. Men for nogle kan kulturelt betingede måder at anskue livet på imidlertid være en meget stor hindring for virkelig integration. Det handler ikke om særlige nationaliteter, og det handler ikke om religion. Det handler om kultur.

Kultur skabes af mennesker, og sproget er af afgørende betydning for at kunne nedbryde kulturelle barrierer. Men at arbejde kultursensitivt handler ikke kun om sprog. For os handler det hele om oversættelse. Vi oversætter danske normer og krav for familierne. Kommer man eksempelvis fra et kollektivt orienteret samfund, kan det være utrolig svært at forstå et udtalt individorienteret samfund som det danske. Normer og forventninger er ofte uskrevne leveregler, som kan tage meget lang tid at lære at forstå.

Oversættelsen går imidlertid begge veje. Vi oversætter også barnets, den unges eller familiens perspektiver og livssituation for omverdenen.