Det gør vi

Familiekonsulent

Kultursensitiv støtte til familien

​Vores familiekonsulenter tilknyttes enten som forebyggende indsats eller som foranstaltning, og yder praktisk og pædagogisk støtte i familien.

Oftest taler familiekonsulenten samme sprog som familien. At arbejde kultursensitivt handler dog ikke kun om sprog. For os handler det hele om oversættelse.

Integrationen går begge veje, og familiekonsulentens opgave er også at oversætte danske normer og krav for familien samt oversætte familiens livssituation for deres omverden. I den proces bidrager familiekonsulenten til at bryde eventuelle barrierer eller mønstre i eller omkring familien.

Familiekonsulenten har fokus på at sikre et godt samarbejde mellem familien og skole, dag- og fritidstilbud. Desuden har familiekonsulenten fokus på at skabe kontakt til frivilligorganisationer, foreningslivet, religiøse fællesskaber, naboer og andre, der kan være med til at hjælpe familien til en god integration og trivsel i Danmark.