Integration er mere end integrationsfasen

Der eksisterer ikke en forudbestemt tidsperiode for vellykket integration. Psykosociale indsatser og rehabilitering af udsatte familier er ikke altid fuldendt efter 36 måneder. Derfor arbejder vi både i og uden for integrationsfasen.

Integration tager tid. For nogle sker der en hurtig og relativ smertefri tilpasning til det nye, og omgivelserne tager godt imod. For andre tager integrationen flere generationer.

Alle flygtninge oplever eksilstress og socioøkonomisk stress i en eller anden grad. Nogle oplever disse stressorer som naturlige og håndterbare, mens andre plages af stor forvirring, savn og håbløshed. Desuden ved vi, at omkring en tredjedel af alle flygtninge har traumer fra krig og flugt.

Vi har stor viden om de kendte eksilproblematikker hos flygtninge, og vi har dyb indsigt i, hvordan vi kan bidrage til at forbedre opvækstbetingelserne for børn med traumatiserede forældre.

Vi løser mange opgaver med børn, unge og familier, som er langt uden for integrationsfasen, men hvor integration fortsat er et tema. Vi løser opgaver i familier med social kontrol og konflikter mellem generationer. Vi yder støtte til unge med ”modborger-mentalitet”, der lever et liv med risikoadfærd og kriminalitet, og vi har opgaver i forbindelse med anbringelse af børn og unge.

Vores flygtningefaglighed er en styrke – langt ud over integrationsfasen.