En dag med viden, værktøjer og gode snakke

Af: Jeanette Ruskjær, Socialfaglig koordinator hos Center for Integration

Den 25. februar 2020 afholdt vi i Center for Integration sammen med Røde Kors Akademiet konferencen ’Viden & Værktøjer – arbejdet med etniske minoritetsfamilier hele vejen rundt’. Mange måneders hårdt arbejde bar frugt, da ca. 200 fagpersoner var samlet i Kulturmaskinen i Odense til en hel dag med fokus på familien, viden og værktøjer.

I salen sad en bred vifte af fagpersoner – herunder pædagoger, sundhedsplejersker, lærere, integrationskonsulenter, socialrådgivere, boligsociale medarbejdere, familiekonsulenter, dagplejere mm. Det var ét af vores mål at samle en bred vifte af faggrupper, da en vigtig pointe for dagen var, at vi i arbejdet med etniske minoritetsfamilier skal tænke bredt og helhedsorienteret – og dermed også på tværs af faggrupper og sektorer.

Dagens konferencier var Jeanette Ruskjær, som til dagligt arbejder som socialfaglig koordinator hos Center for Integration.

Dagen blev til i et enestående samarbejde med Røde Kors Akademiet, som er en tæt og god samarbejdspartner for os i Center for Integration.  

Velkommen til Konferencen Viden & Værktøjer 2020

Kasper Koch, Strategi- og Udviklingschef i Røde Kors Asyl og Mads Bentzen, indehaver af Center for Integration byder velkommen til konferencen.

Vi havde på dagen valgt at udfordre de klassiske konferencerammer og afprøve nye rammer for, hvordan og hvor en konference kan afholdes. Konferencen fandt sted i de lidt alternative og kreative lokaler hos Kulturmaskinen og Magasinet i Odense. Vi kom alle hinanden godt ved og der sprudlede af energi og liv rundt på alle gange og i alle afkroge.

Ligeværdighed

Dagens første oplæg – og måske det allervigtigste – kom fra en mor og Bydelsmor, Shazia Mughal. Shazia kom til Danmark i 1989 fra Pakistan og har tre børn.  Det var vigtigt for os at starte dagen med at give ordet til en mor, da vi alt for ofte er gode til at tale om ”dem” – altså ”de der familier med etniske minoritetsbaggrund” og derfor syntes vi, det var vigtigt at give stemme til dem, som det egentlig handler om.

Shazia gav på dagen sit perspektiv på, hvorfor hun synes det er vigtigt at tænke hele familien med, når man som fagperson arbejder med etniske minoritetsfamilier.

En vigtig pointe fra Shazia var:

Jeg savnede og savner stadig bedre og mere ligeværdig kommunikation mellem os som nye forældre og fagpersoner som læger, sygeplejersker, jordemødre, lærere, pædagoger og sagsbehandlere. Jeg har lagt mærke til, at vi som forældre i et nyt land er meget forsigtige og ikke tør stille spørgsmål og jeg følte, at både vi og fagpersonerne havde berøringsangst. Jeg ville jo også gerne vide, om mit barn f.eks. havde haft en god dag i vuggestuen, men jeg kendte ikke sproget og var for genert til at spørge. Der ville jeg ønske, at fagpersonerne havde behandlet mig ligeværdigt med etnisk danske forældre og insisteret på at give mig den information, selvom jeg virkede genert og for dem måske virkede ligeglad.

Hvis vi ikke formår at bryde denne berøringsangst, bliver der skabt en distance, og distance skaber fordomme og misforståelser. Hvis denne berøringsangst ikke bliver brudt, ender forældrene med at leve isoleret og leve et dobbeltliv” (Shazia Mughal).

Viden

Vidensdelen i plenumsalen stod henholdsvis Jesper Birck, autoriseret cand. psych og specialist i klinisk psykologi og psykoterapi samt Ditte Shapiro, psykolog ph.d. og forsker i migration for.

Jesper Birck fortalte om, hvordan hverdagen i familier med etnisk minoritetsbaggrund til tider kan være svær eller frustrerende og fremkalde stærke følelser hos både familiemedlemmer såvel som hos de fagpersoner, der er i kontakt med familien. Et familiemedlem kan måske reagere uforudsigeligt, voldsomt eller pludseligt – nogle gange i situationer, der ikke virker konflikt- eller kravfyldte for os andre. Jesper Birck tog os med på en rejse ind i den neurosekventielle tilgang, hvor vi kom helt tæt på hjernens udvikling i forhold til forståelse af belastnings- og traumereaktioner.   

Ditte Shapiro havde i sit oplæg fokus på genskabelse af familieliv. Baggrunden for dagens konference var vores fælles oplevelse af, at de bedste resultater i arbejdet med etniske minoritetsfamilier skabes, når vi formår at tænke hele familien med. Ikke kun børnene, ikke kun forældrene, men hele familien.

På baggrund af feltarbejde hos syriske familier – både i asylfasen og når de har fået midlertidig opholdstilladelse – gav Ditte os et unikt indblik i forældres og børns perspektiver på muligheder og udfordringer med at genskabe hverdagsliv og familieliv i Danmark efter at være flygtet fra krig.

Værktøjer

Konferencen var bundet sammen af et fokus på konkrete værktøjer og undervejs i løbet af dagen var alle deltagere ude på to selvvalgte workshops, som havde fokus på at give deltagerne konkrete værktøjer med hjem til deres respektive praksis. Alle deltagere fik også en ”værktøjskasse” med hjem, fyldt med konkrete værktøjer fra dagen.

Vi havde besøg af en række passionerede og engagerede workshopholdere. Røde Kors Akademiet præsenterede på en workshop E-læringsværktøjet ”Familielivet i en kommune”, som kan støtte fagpersoner til at klæde familier med etnisk minoritetsbaggrund på til hverdagslivet i en kommune.  På en anden workshop introducerede Røde Kors Akademiet deltagerne til ”Forældreguiden”, som er et selvhjælpsværktøj udviklet til flygtningeforældre med fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen. Forældreguiden er oversat til syv sprog og findes både som håndbog og app.

For mere information se https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/roede-kors-asyl/eksperter-og-viden-i-asyl/laering-og-vejledninger

Marianne Falkenstrøm Quist, beboerinddragelseskonsulent i Røde Kors Asylafdeling, præsenterer E-læringsværktøjet “Familielivet i en kommune”.

Jytte Birthe Jensen, koordinerende sundhedsplejerske i Røde Kors asylafdeling, præsenterer “Forældreguiden”.

Røde Kors National havde på deres workshop fokus på samarbejdet med frivillige som et multifunktionelt redskab til integration via projektet Venner Viser Vej. Red Barnet inddrog i deres workshop deltagerne i projektet ”Fra Flugt til Skolegang”, som retter sig mod trivsel og indlæring hos børn med flygtningebaggrund.

Katinka Gøtzsche fra Børns Livskundskab præsenterede på sin workshop projektet ”Hand-in-Hand”, som er et europæisk samarbejde støttet af EU, der har til formål at udvikle helskoleindsatser, der kan træne og udvikle sociale, emotionelle og interkulturelle kompetencer hos ledelse, lærere og elever.

Workshop fra Red Barnets arbejde med børns resiliens.

Workshoppen Hand-in-Hand undervist af Katinka Gøtzsche, formand for Børns Livskundskab, cand.mag. i dramaturgi og psykologi og teateruddannet fra Nordisk Teaterskole.

At tale med det autonome nervesystem og FOKUS-Forløb

Center for Integration bidrog med to forskellige workshops på dagen.

Familie- og traumebehandler ved Center for Integration, Iben Iversen fokuserede i sin workshop ”At tale med det autonome nervesystem” på styrkelse af børns selvregulering gennem legende aktiviteter.

Mange familier med flygtningebaggrund har stress og traumer, som kan give problemer langt ind i livet og påvirke hele familiens hverdag og trivsel. Traumer og stress påvirker reguleringen i det autonome nervesystem og kan påvirke børn og unges mulighed for at indlære og mulighed for at profitere af almindelige pædagogiske initiativer. Men hvordan taler man med det autonome nervesystem? Og hvordan kan aktiviteter tilrettelægges, så det for børn og unge med denne type vanskeligheder opleves som hjælpsomt? På workshoppen blev deltagerne præsenteret for redskaber og grundlæggende begreber og principper til at arbejde med det autonome kompas inden for den neuroaffektive teori – eller sagt på en anden måde – til at arbejde med at forbedre børn og unges mulighed for at hele og komme sig gennem legende, kropslige og musikalske aktiviteter.

Rikke Siggaard, psykoterapeut ved Center for Integration; Louise Crandal, konsulent og underviser ved Center for Integration samt Mads Bentzen, indehaver af Center for Integration indførte deltagerne i FOKUS-FORLØB, som er gruppeforløb for børn og unge med fokus på faglig og social trivsel. FOKUS-forløb er udviklet af Center for Integration og danner rammen om faglig og personlig udvikling for det enkelte barn. Forløbet kan være en del af en forebyggende indsats eller foranstaltet som kontaktperson og er en kombination af udvidet lektiehjælp og støtte til at øge barnets eller den unges sociale trivsel. Skolen og forældrene er afgørende samarbejdspartnere i forløbet, og foreningslivet kan også spille en central rolle. På denne workshop fik deltagerne redskaber til at arbejde med grupper af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Herunder værktøjer til, hvordan et gruppeforløb kan opbygges og ideer til aktiviteter, der støtter børnenes personlige udvikling og evne til skabe sunde relationer. Undervejs blev deltagerne på workshoppen inviteret med til forskellige øvelser, der (måske) udfordrede deres faglighed og deres indre legebarn. Derudover blev workshoppen afsluttet med en sokratisk dialog, der havde til formål at give større selvindsigt og træne deltagerne i at lytte, give plads og være sig selv i en gruppe. Workshoppen havde fokus på faglig og social trivsel, og ikke mindst var der plads til at lufte tabuer, fordomme og den berøringsangst, man som fagperson kan have i mødet med andre kulturer.

Læs mere om oplæggene ”At tale med det Autonome Nervesystem”, ”FOKUS-FORLØB” og om de andre oplæg vi udbyder hos Center for Integration på vores hjemmeside: https://centerforintegration.dk/

Hvis vi kan grine sammen, kan vi leve sammen

Mazen Ismail afsluttede konferencen med et skævt og humoristisk syn på familie, integration og mødet med det danske system. Mazen er født i Libanon under borgerkrigen og flygtede som dreng med sin familie til Danmark. Han er vokset op i en lille jysk by og når den unge kunstner deler sine tanker, formår han at perspektivere på en ny og anderledes måde. Det er Mazens flygtninge- og indvandrerstemme, der slås med den jyske stemme fra provinsen, og sammen diskuterer de højt, når han indtager scenen.

Gadedreng, poet, samfundsiagttager og SoMe-stjerne, Mazen Ismail har de seneste år markeret sig som en unik og ærlig stemme i den danske debat, når han deler sine tanker med pen eller på de sociale medier – og i kølvandet på succesen med sit debutshow ”Sådan sender I mig hjem”, er han netop nu aktuel med showet ”Sådan overtager vi Danmark”, som han i 2019 modtog prisen for årets bedste udgivelse af Statens Kunstfond for.

Mazen Ismail fortæller desuden i denne artikel fra sameksistens.dk, hvordan han overfører sine erfaringer fra krigen i Libanon og giver konkrete råd til, hvordan man bedst kommer igennem den krise, som COVID-19 har ført med sig.