Det gør vi

Forebyggende indsatser

Forebyggende indsatser efter SEL § 11, stk. 3

De forebyggende indsatser kan være konsulentbistand – herunder familierettede indsatser, eller det kan være andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en families vanskeligheder.

Vi kan tale mange sprog, men at arbejde kultursensitivt handler ikke kun om sprog. For os handler det hele om oversættelse. Vi oversætter danske normer og krav for familierne. Kommer man eksempelvis fra et kollektivt orienteret samfund, kan det være utrolig svært at forstå et udtalt individorienteret samfund som det danske. Normer og forventninger er ofte uskrevne leveregler, som kan tage meget lang tid at lære at forstå.

Oversættelsen går imidlertid begge veje. Vi oversætter også barnets, den unges eller familiens perspektiver og livssituation for omverdenen.

De fleste kommuner anvender denne forebyggende indsats, som led i deres modtagelse af flygtninge. Det giver rigtig god mening, at lave en indsats fremfor en foranstaltning.

Hvis det må antages, at et barn har brug for særlig støtte, skal der imidlertid laves en foranstaltning. Indsamling af data til en børnefaglig undersøgelse kan med fordel kombineres med den forebyggende indsats. Læs mere om vores børnefaglige undersøgelser her.