Sådan gør vi

Sådan gør vi

Vores metoder tager afsæt i vores værdier. Vi ser os selv som værende i konstant bevægelse og ønsker ikke at “stivne” i faste metoder. Derigennem sikrer vi, at vores medarbejdere ikke ender som “metodister”, men at de i stedet bruger deres professionelle dømmekraft og intuition i deres arbejde.

Denne tilgang skaber arbejdsglæde og stor kreativitet, som er med til at udfordre konventioner og metoder. Den kalder samtidig på faglig ledelse og sparring. Alle centrets konsulenter modtager derfor meget tæt faglig sparring i opgaveløsningen, så vi hele tiden sikrer os, at vi dels arbejder efter de opstillede mål og dels sikrer, at vi bruger de rette metoder til at opnå dem.

Alle vores konsulenter modtager supervision. Dette sikrer en høj faglighed og deling af viden, ligesom det er med til at forebygge udbrændthed og sekundær traumatisering.