Det gør vi

Indsatser og praksisforløb

Omsorgspersonale på social og sundhedsområdet kan opleve en høj grad af vold og trusler fra borgere, som har behov for hjælp og støtte. Det kan medføre afmagt og dårligt arbejdsmiljø, og det kan betyde unødige sygemeldinger. I sidste ende får den enkelte borger ikke den støtte, som borgeren har brug for.

Psykisk slid

Det menneskelige nervesystem har nogle medfødte strukturer, som gør det i stand til at interagere med andre menneskers nervesystemer. I al omsorgsarbejde er bevidstheden om, hvordan man bruger sig selv af afgørende betydning.
Ofte ses det, at omsorgspersonale oplever psykisk slid eller omsorgstræthed. Desværre ses også eksempler på traumatisering, såvel primær som sekundær.

Kulturen

I et komplekst arbejdsfelt, som samtidig kræver følelsesmæssig investering af medarbejderne, kan oplevelsen af afmagt føre til forråelse.
Enhver arbejdsplads, der skal levere støtte til mennesker i udsatte positioner, må hele tiden være bevidste om, at forråelse er en risiko i arbejdet.
Der findes ingen hurtige løsninger på komplekse problemstillinger, og kulturen på en arbejdsplads ændres ikke alene med en beslutning på et personalemøde. Det tager tid og det kræver mod og dygtigt lederskab.

Vi tilbyder

Vi kan levere uddannet pædagogisk personale med solid erfaring fra arbejdet med mennesker i særdeles udsatte positioner. Vores menneskesyn er mærkbart i mødet med os og danner grundlag for alt, hvad vi engagerer os i.
Vi kan levere alt fra vikarer til hele forløb med afklaring, træning og undervisning. Ikke to afdelinger eller arbejdspladser er ens. Således vil enhver indsats blive skræddersyet, så den passer til jeres behov og ønsker.

Læs om vores tilgang til det tryghedsskabende arbejde.