Det gør vi

Indsatser til voksne

Vi leverer bostøtte (SEL § 85) i borgers eget hjem – alt fra få timer om ugen til massiv dækning 24/7. Vi leverer ligeledes tryghedsskabende personale til bosteder, forsorgshjem, asylindkvartering, plejecentre m.v.

Ofte oplever vi at yde støtte i en fase i borgers liv, hvor der er ved at blive visiteret til et botilbud. Det kan være overgangen fra livet hjemme hos forældrene, fra et bosted til et andet, eller en akut situation, hvor der i en kortere eller længere periode er behov for intensiv støtte.

Den særlige foranstaltning

Vi stiller mange spørgsmål i forbindelse med visitationen. Vi ved nemlig, at det i meget høj grad handler om at matche til opgaverne.

Det menneskelige nervesystem har nogle medfødte strukturer, som gør det i stand til at interagere med andre menneskers nervesystemer. Vi oplever alle forskellige grader af resonans i mødet med andre mennesker, og det er derfor vigtigt for at lytte meget grundigt til den enkelte borgers måde at være i verden på, så vi kan sætte det rette hold fra start.

Vi passer på os selv for at passe på andre

I al omsorgsarbejde er bevidstheden om, hvordan man bruger sig selv af afgørende betydning, og vi skal have ro i egne nervesystemer for at kunne “låne” dem ud til mennesker med behov for støtte.
Ofte ses det, at omsorgspersonale oplever psykisk slid eller omsorgstræthed. Desværre ses også eksempler på traumatisering, såvel primær som sekundær. Derfor modtager al vores personale løbende faglig sparring på opgaveløsningen samt supervision fra en ekstern supervisor.

ALT er skræddersyet

Menneskers behov er forskellige, og derfor må enhver støtteforanstaltning selvfølgelig tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Vi kan levere uddannet pædagogisk personale med solid erfaring fra arbejdet med mennesker i særdeles udsatte positioner eller med meget forskellige måder at være i verden på. Vores menneskesyn er mærkbart i mødet med os og danner grundlag for alt, hvad vi engagerer os i.

Læs om vores tilgang til det tryghedsskabende arbejde.