Det gør vi

Vores tilgang til det tryghedsskabende

Alle vores konsulenter har pædagogisk uddannelse og flere med kombinationer af andre fagligheder. Vores konsulenter har mange års erfaring fra arbejdet med unge og voksne mennesker på døgntilbud og bosteder – de fleste med 15-20 års erfaring

Menneskesyn

Vores tilgang som tryghedsskabende personale handler om vores menneskesyn. Vi har fokus på det sunde og det gode. Vi ser affektudbrud og voldsom adfærd som symptomer og søger hele tiden at møde mennesket bag. Det er mærkbart – både for borgeren og for personalet omkring borgeren.

Vi hjælper ikke kun med at skabe tryghed for personalet – men også for borgere og patienter.

Tilgang og metode

Vi er ikke ”metodefaste” forstået på den vis, at vi anvender samme metode i alt, hvad vi laver. Vores konsulenter har derimod en meget stor og bred værktøjskasse gennem deres mangeårige virke.
Når vi går ind i en opgave, vil den faglige koordinator ofte selv gå forrest i opgaveløsningen for derigennem at kunne matche præcist til det videre forløb.

Vi lytter meget grundigt til bestillingen af en opgave og matcher på den baggrund de rette profiler.

I værktøjskassen har vores konsulenter adskillige forløb hos Center for Mentalisering, hvor fokus har været mentaliserende konflikthåndtering, borgersyn, værdier, problemskabende adfærd, mentaliserende samtaler m.m.
Alle konsulenter mestrer nænsomt nødværge, som bygger på en humanistisk indstilling og etisk optræden med mennesket i centrum, hvor personalet er i stand til at håndtere potentielt farlige situationer, så de kun undtagelsesvis ender i egentlige magtanvendelser. I tilfælde hvor brug af magt og fastholdelse er uundgåelig, er personalet trænet i at anvende meget skånsomme fysiske greb og uden unødige vrid.
En del af vores konsulenter har gennemgået forløb om Rollen som Mediator, herunder indsigt i konflikters grundlæggende natur og mønstre. Konflikttrappen, konflikttyper og mediationsprocessen er de tre centrale dele i forståelsen af mediationstilgangen.

Risikoen for at situationer udvikler sig til en kritisk episode er større des højere arousal-niveau hos såvel den professionelle som hos den enkelte beboer. Alle vores konsulenter er kendetegnet ved stor bevidsthed om eget kropssprog, og alle er vant til at arbejde med risikovurderinger m.v.

Læs mere om vores indsatser og praksisforløb.