Det gør vi

Efterværn

Efterværn til unge efter SEL § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2

Vi skræddersyr hver eneste efterværnsløsning. Det kan være, at vores kontaktperson tilknyttes under anbringelsen og blot fortsætter efter det 18. år. Det kan også være en kontaktperson, der udpeges efter det 18. år i forbindelse med anbringelsens ophør.

​​Efterværnet er en naturlig del af vores løsninger for uledsagede mindreårige flygtninge.

Vi har gode erfaringer med at yde støtte under selve anbringelsen. Her bistår vi med at støtte den unge i samarbejdet om anbringelsen, ligesom vi kan hjælpe anbringelsesstedet og kommunen med at forstå den unges perspektiver.