Det gør vi

Børnefaglige undersøgelser

Vi tilbyder at gennemføre børnesamtaler, observere samt indhente data til børnefaglig undersøgelse. Data leveres i ICS og kan leveres både med og uden analyse og anbefalinger.

Vi sikrer en høj grad af kultursensitivitet i dataindsamlingen. Vi kan tale mange sprog, men kultursensitiv indsamling af data handler ikke kun om sprog. For os handler det hele om oversættelse. Vi oversætter danske normer og krav for familierne, og vi oversætter også barnets, den unges eller familiens perspektiver og livssituation for omverdenen. I den proces bidrager vi til at bryde eventuelle barrierer eller mønstre i eller omkring familien.

En grundig børnefaglig undersøgelse handler også om at få forældrenes syn på barnet tydeligt belyst, og der kan være forhold som kræver, at vi fx indhenter data gennem samtaler med forældre eller netværk, der ikke bor i Danmark.

Indsamling af data til en børnefaglig undersøgelse kan ofte kvalificeres med en forebyggende indsats i undersøgelsesfasen. Læs mere om vores forebyggende indsatser