Det gør vi

Familiebehandling

Vi arbejder i feltet mellem terapi og pædagogik, og vores konsulenter har stor erfaring i arbejdet med familiebehandling.

Ofte er familiebehandlingen kombineret med praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, så vi kommer omkring hele familien – herunder også familiens økonomiske forhold. Det er vores erfaring, at helt praktiske forhold ofte kan stå i vejen for udvikling.

Det er af afgørende betydning, at forældrene er med til at opstille mål for familiebehandlingen, så intentionerne bag vores arbejde er kendt og accepteret.

I mange familier med anden kulturel baggrund end dansk ser vi, at der kan være en lang række misforståelser og fordomme, som gør at familierne ender i uhensigtsmæssige eller skadelige mønstre.

Gennem et udtalt ressourcefokus støtter vi den samlede familie i positive og vedvarende forandringer, der sikrer børnenes trivsel og udvikling.