Det gør vi

FOKUS-forløb

Gruppeforløb for børn, unge og søskende med fokus på styrkelse af faglig og social trivsel

Der er pres på danske skoleelever, og børn af flygtninge er særligt udsatte under dette pres. For at styrke børnenes faglige og sociale trivsel tilbyder vi gruppeforløb for børn, unge og søskende. Gruppeforløbene kan evt. foranstaltes som kontaktperson.

Identitet

At balancere mellem to kulturer kan for nogle børn og unge være meget vanskeligt. I familier med flygtningebaggrund kan eksilstress, socioøkonomisk stress og traumer forstyrre barnets udvikling betydeligt, og barnet kan opleve stor forvirring om egen identitet.

Helhedsorienteret tilgang

FOKUS-forløbene er bygget op omkring en helhedsorienteret tilgang, hvor vi vægter både faglig og personlig udvikling. Forløbet er en kombination af udvidet lektiehjælp og arbejdet for at barnet/den unge får øje på egne karakterstyrker. Dette arbejde er bl.a. med inspiration fra Projekt friRum fra Røde Kors Asylafdeling.

Skræddersyede grupper og forløb

Grupperne sammensættes, så det giver mening for deltagerne. Det kan være hele søskendeflokke, eller det kan være jævnaldrende børn eller unge.

I samarbejde med det enkelte barn/den unge, forældre og sagsbehandler opstiller vi klare mål for hvert enkelt forløb. To sessioner á to timer hver uge kan være en fin rytme. Udover sessionerne vil ekskursioner med særlige dannelsesmål også være en del af forløbet.