Om os

Vores samarbejdspartnere

Vi samarbejder med enhver, som kan være med til at være med til at understøtte opfyldelsen af målet for de opgaver, som vi er bestilt til at løse. Da hver eneste opgave er unik, kan vi ikke være låst af særlige samarbejdsaftaler – det vil altid bero på det unikke, på målopfyldelsen og på de enkelte borgeres samtykke og ønsker.
Vi har et helt naturligt samarbejde med alle relevante kommunale og boligsociale tilbud og indsatser i vores opgaveløsning. Vi samarbejder derudover med kulturforeninger, religiøse fællesskaber og frivillige, ligesom vi samarbejder med en lang række NGO’er og institutioner.
Vi har oplevet samarbejde med en lang række psykologer, som har hver deres styrker og specialer. Vi inddrager og henviser alt efter opgavens art og mål.