Sådan gør vi

Anvendte metoder

ICS

Dataleverancer til børnefaglige undersøgelser leveres i ICS.

I vores pædagogiske interventionsarbejde anvender vi desuden aldersopdelte fokusområder, og vi leverer en systematisk dokumentation i tråd med ICS. Vores eget journaliseringssystem er opbygget i ICS og sikrer, at vi hele tiden reflekterer over de opstillede mål for indsatsen.

Signs of Safety

Vores fokus på håndteringen af problemer og risici er fuldstændig i tråd med principperne i Signs of Safety. Det er derfor naturligt for os at bruge dele af denne metode i vores arbejde. Signs of Safety er særligt anvendelig ved opstartsmøder, løbende evaluering samt intern sagssupervision og sparring.

  • Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” 
    K.E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956)