Det gør vi

Oplæg og undervisning

Integration tager generationer – og integrationen går begge veje

Vi bidrager med oplæg og undervisning om integration.

Temadage, fyraftensmøder, konferencer – vi skræddersyr oplæg og undervisning. Kontakt os gerne med ønsker til emner eller vinkler. Vi byder kun ind der, hvor vi har noget at bidrage med, og vi kan formidle kontakt til en lang række eksperter i hele landet, såfremt forespørgslerne er uden for vores ekspertise.

Eksempler på oplæg
Forebyggelse i udsatte flygtningefamilier

Inspirationsoplæg om det forebyggende arbejde i udsatte flygtningefamilier. Hvad kigger vi efter? Og ser vi det i travlheden? Vi fortæller om kultursensitivitet i forældresamarbejdet, om kendte stressbelastninger og om at hjælpe og passe på sig selv.

Kriminelle unge med flygtningebaggrund

Snakker vi om indvandrerdrenge eller om børn med flygtningebaggrund?

Et flygtningefagligt og pædagogisk inspirationsoplæg. Vi fortæller om vigtigheden af at kalde tingene ved rette navn for at kunne fokusere indsatsen.

 ​Uledsagede mindreårige flygtninge

Oplæg om målgruppen generelt – herunder om pædagogiske tilgange i arbejdet baseret på mangeårig erfaring med målgruppen.

Vi fortæller om at være alene på flugt og om kendte stressorer hos de unge.

​ Flygtningebørn med handicap

Vi fortæller om kultursensitivitet i forældresamarbejdet, om “kulturelle snubletråde” og om stressbelastninger og børns opvækstvilkår i udsatte flygtningefamilier