Et første kvartal med Konference og COVID-19

 Af Mads Bentzen, indehaver af Center for Integration

I Center for Integration har vi haft travlt det første kvartal af 2020. Den 25. februar afholdt vi sammen med Røde Kors Akademiet konferencen ’Viden & Værktøjer – arbejdet med etniske minoritetsfamilier hele vejen rundt’. Flere måneders forberedelse løb af stablen, da vi var ca. 200 fagpersoner samlet i Kulturmaskinen i Odense. Vi har i dette nyhedsbrev lavet en opsamling med billeder fra dagen, som du kan se og læse på linket herunder.

Den 25. februar føles allerede som en evighed siden, for blot få uger efter ramte COVID-19 for alvor Danmark, og vi står i skrivende stund over for en hel ny virkelighed og hverdag. En virkelighed som også rammer os her i Center for Integration og de mange familier, som vi støtter rundt om i landets kommuner.
Vi yder støtte til udsatte borgere og vores støtte foregår i meget høj grad i borgernes egne hjem. Vi udviser selvfølgelig meget stor forsigtighed i denne tid, så vi kan tage vores del af ansvaret for at minimere spredningen af COVID-19.

Vi er fuldt bevidste om, at vores ansatte kan være potentielle smittespredere. Samtidig har vi en forpligtelse til at sikre, at ingen udsatte må stå uden hjælp. Vores ansatte har instruks om at arbejde hjemmefra i det omfang det er muligt og kontakt med borgere foregår primært via telefon og møder i det fri.

Vi er særligt bevidste om, at vi yder støtte til borgere, som kan have vanskeligt ved at forstå udmeldingerne fra vores myndigheder. Udover sproglige barrierer kan nogle borgere være præget af traumer og stressbelastninger i en sådan grad, at det i forvejen kan være svært at forstå mange sammenhænge. I denne tid bruger vores medarbejdere derfor en del tid på at oversætte pressemøder og vigtige informationer om COVID-19 til de familier, som vi støtter.

Men ingen udsatte skal stå uden hjælp. Flere familier har så stort et støttebehov, at fysisk fremmøde og kontakt er strengt nødvendigt. Børn er pludselig hjemme hele tiden, og der er alle mulige krav til forældre om at hjælpe med hjemmeskole. Hvordan får børnene mon den rette støtte til at følge med i det, som skolen sender til dem? Lige nu støtter vores medarbejdere også mange familier og børn i dette.

De familier, som vi støtter, kan være ekstra pressede i denne tid med alle børn i hjemmet. På DR’s hjemmeside kan man nu læse denne artikel:
Coronakrise kan føre til vold i hjemmet: Dobbelt så mange kvinder søger krisecenter – men der er ikke plads
https://www.dr.dk/nyheder/indland/coronakrise-kan-foere-til-vold-i-hjemmet-dobbelt-saa-mange-kvinder-soeger

Artiklen bekræfter det, som vi allerede ved og kunne forudse – at denne Corona-tid bliver en hård prøve i mange familier!
Vi er dem, som er i kontakt med nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund. Så vi er også dem, der skal tænke kreativt ift. at bevare kontakten og sikre, at ingen udsatte mangler hjælp i denne situation. Og særligt skal vi være dem, der ser og reagerer, hvis der er børn i mistrivsel.

Sammen med myndighed vurderer vi løbende behov i konkrete sager. Vores absolutte fokus er på børnene. Vi prioriterer vores støtte, så forældrene støttes i at skabe tryghed og ro omkring deres børn.

Nedenfor har vi samlet en række af de værktøjer og informationssider om COVID-19, som vi selv benytter os af som dialogværktøjer sammen med familierne. Flere af siderne findes på flere forskellige sprog, og vi håber, at det kan være til inspiration for andre fagpersoner, som arbejder med udsatte familier, der grundet sproglige barrierer eller traumer har vanskeligt ved at forstå udmeldingerne fra vores myndigheder.

Ingen udsatte skal stå uden hjælp - information om COVID-19 på flere sprog


Khaled Ksibe er sprogunderviser og flygtning fra Syrien. I 2016 modtog han den Europæiske Sprogpris for sin danskundervisning på arabisk på YouTube.
I videoen her gennemgår Khaled – på arabisk – blandt andet Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de mange udtryk og begreber der bliver brugt i de danske medier om COVID-19.
https://www.youtube.com/watch?v=z6pVHZjzHBI&list=PLjSQrK8Pjds1kRbcGfgqHhSHMtcJyuYA3&index=33

Mino Danmark oversætter information og meldinger fra myndighederne omkring COVID-19 til 25 forskellige sprog – herunder arabisk, kurdisk, tigrinya, farsi, dari, somali, polsk og litauisk.

https://mino.dk/covid19/

Indvandrermedicinsk Klinik i Odense  har oversat information fra Sundhedsstyrelsen om COVID-19 til både tekst og lydfil på flere forskellige sprog – herunder tyrkisk, farsi, arabisk, tigrinya, somalisk, kurdisk kurmanji, russisk og polsk.

http://www.ouh.dk/wm486604

Sundhedsstyrelsen har oversat nogle af deres informationsplakater til sprog som arabisk og farsi. Derudover bliver andet af Sundhedsstyrelsens materiale løbende oversat og man kan holde sig orienteret omkring materiale på specifikke sprog via en søgefunktion på siden.

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/materialer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev