Bo Trivsel i Horsens

Af: Marie Blæsild, visuel antropolog hos Center for Integration

En solskinsmorgen i maj, inviterede vi os selv på kaffe hos Bo Trivsel i Horsens. Her mødte vi Christian og Bettina, som fortalte om det arbejde de laver med flygtninge, der bor i udvalgte boligforeninger i byen. Vi kørte derfra med masser af kaffe i blodet, en kogebog i tasken, nye ideer i hovedet og en stor lyst til at fortælle om nogle af de spændende ting, der sker i Horsens. 

Hvad kan du selv gøre?

Bo Trivsel er kontor for den boligsociale indsats i Horsens. De koordinerer forskellige netværksgrupper, projekter, arrangementer og tilbyder gratis rådgivning til beboere i otte almene boligorganisationer. Christian Højholt, som er leder af Bo Trivsel, tager imod os på trappen og vi bliver budt indenfor. Hurtigt kommer Betinna Bach os i møde – hun står blandt andet for arbejdet med flygtninge.

Center for Integration arbejder lige nu med flere familier i Horsens, som allerede benytter nogle af Bo Trivsels tilbud. Vores motivation for at besøge Christian og Betinna, var derfor primært et ønske om at vide mere om de tilbud Bo Trivsel har, så vi i endnu højere grad kan introducere vores familier for dem. Én af de værdier vi arbejder ud fra lyder ”Hvad kan du selv gøre?”. Vores mål er at hjælpe familierne til at kunne hjælpe sig selv, så vi i sidste ende bliver overflødige. Derfor er et tæt samarbejde med de lokale tilbud afgørende.

 ”Vi forærer dem et netværk, det er det flygtninge mangler”

Betinna og Christian fortæller, at hvor der for nogle år siden var stort fokus på de sociale og praktiske aspekter i forhold til integration af nyankomne flygtninge, er perspektivet skiftet. Nu handler det om job og uddannelse. Bo Trivsel har været med til at matche omkring 100 familier i Horsens i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Her var fokus på at flygtninge sammen med deres danske netværksfamilie skulle introduceres til det danske samfund, få et netværk og ”falde til”. Nu er flere af dem klar til uddannelse eller arbejde, og derfor er et nyt projekt blevet sat i søen. Projektet hedder ”Jobklubben” – her matches en job-klar mentee og en lokal erhvervsmentor. Og så sker der ting og sager.

Betinna fortæller, at de mentorer, de rekrutterer, er lidt anderledes end de frivillige, de er vant til: ”Det er spændende. De er ”Kan alt” typerne, der løber maraton, spiller i den lokale fodboldklub og giver mig en lammer, når vi er færdige med mødet”, fortæller Betinna storsmilende. ”De har ikke de kulturelle briller på. De tør sige sandheden til deres mentees.” Christian tilføjer: ”De sætter deres netværk til rådighed, og det er det flygtninge mangler.”

Det er tydeligt, at Betinna og Christian er engagerede og spændte på at følge resultaterne af jobklubben. Indtil videre er resultaterne lovende, flere er allerede kommet i fast arbejde på blot et par uger.

Overskudscaféen

Sidste års store ”hit” i Bo Trivsel var Overskudscaféen. Det startede som et tiltag i forbindelse med kontanthjælpsløftet, hvor indsamlet overskudsmad fra supermarkeder blev solgt billigt. Men fra at være tænkt som en slags ”nødhjælp”, udviklede det sig til andet og mere end det. Projektet var baseret på frivillige kræfter, der hver uge tog ud til de forskellige supermarkeder og indsamlede det mad butikkerne ellers ville have smidt ud. Maden blev fordelt i muleposer og solgt til 10 kr. Men det var ikke kun kontanthjælpsmodtagere der dukkede op, også studerende og andre lejere fik øjnene op for projektet. Det ændrede sig dermed fra ”nødhjælp” til også at handle om miljø og sundhed for de involverede.

I forbindelse med Overskudscafeen er der også blevet afholdt fællesspisninger. Her har omkring 1000 mennesker over et halvt år spist ”overskudsmad” sammen. Christian fortæller, at det er sådan nogle arrangementer, der skaber fundamentet for at de kan gøre en målbar forskel for den enkelte i det boligsociale arbejde. ”Nogle af beboerne spørger sig selv: ’Bo og Trivsel hvad skal jeg bruge det til?’  – men hvis der så er fællesspisning en aften, så kan det fungere, for så er det noget andet.” Fællesspisning kan på den måde fungere som en indgang ind til de mange andre aktiviteter og initiativer, som der slet ikke er plads til også at komme ind på i denne lille artikel.

Farvel og tak

Vi håber, at Jobklubben vil blive lige så stor en succes som Overskudscaféen. Og vi glæder os over at have fået et endnu stærkere kendskab til Bo Trivsels mange tilbud og aktiviteter. 

Da vi skal til at gå, skynder Christian sig at hente en kogebog til os hver, som vi kan få med hjem. ”Mad med overskud” hedder den, og den er selvfølgelig også udsprunget af Overskudscafeen. Sikke et overskud de har i Horsens. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev