Røde Kors lancerer: GUIDE TIL FLYGTNINGEFORÆLDRE

 

Af Jeanette Ruskjær, pædagogisk konsulent hos Center for Integration

”Efter jeg har læst i guiden, ved jeg nu, at jeg skal snakke med mine børn omkring krigen. Før troede jeg, at det var bedst ikke at snakke om de svære ting og krig” (Sara, 33 år, flygtning fra Syrien, mor til fire børn).

Om forældreguiden
Forældreguiden er et selvhjælpsværktøj, som giver flygtningeforældre konkrete råd og vejledning om håndtering af børns reaktioner på dramatiske livsbegivenheder. Men ikke kun forældre kan få noget ud af at læse guiden. Guiden kan ligeledes benyttes i samspil med sagsbehandlere i kommunen, medarbejdere på jobcenteret, eller pædagogisk personale i børnenes skole og daginstitution. Forældreguiden har fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen og har til hensigt at styrke trivsel og fremme empowerment hos forældre, hvis forældrekapacitet kan være svækket som følge af traumatiserende oplevelser.

Forældreguiden er blevet til i et samarbejde mellem Senter for Krisepsykologi i Bergen, hvor psykologerne Atle Dyregrov og Magne Raundalen er tilknyttet; HERO, som er Norges største asyloperatør og Røde Kors Asylafdeling. Projektet er finansieret af Egmont Fonden.

Guiden var oprindeligt lavet til forældre i asylfasen, og vi har hos Center for Integration bistået med sparring i forhold til at rette guiden til også at kunne anvendes af forældre, der er overgået til integration i Danmark. Hos Center for Integration har vi haft stor succes med at bruge Forældreguiden i vores daglige arbejde sammen med familierne, hvor vi blandt andet har brugt guiden som en fælles tredje at snakke ud fra.

Håndbog og app
Forældreguiden findes på 9 forskellige sprog, i en trykt udgave og som app. Desuden tilbydes en audio-guide på syv sprog.

Hos Center for Integration har vi især gode erfaringer med at bruge app’en sammen med familierne.

”App’en er let at gå til, og samtidig kan forældrene få hvert tema læst op, hvilket er en fordel for dem der ikke læser særlig godt. Forældrene har også hele tiden telefonen på sig, så guiden kan på den måde ikke blive væk. Det virker på en måde også mere ufarligt at kigge på en app end at læse i en bog eller hæfte” (Hiba Al-Far, Familiekonsulent hos Center for Integration).  

At tale om alt det der er svært
I de familier vi møder hos Center for Integration, oplever vi ofte, at nogle forældre tror, at det gør skade på børn at tale om de svære ting, barnet og familien har været igennem på fx en flugt. Forældreguiden sætter fokus på, at det rent faktisk forholder sig modsat og giver konkrete værktøjer til, hvordan forældre kan hjælpe deres børn med at sætte ord og orden på deres minder. 

“En af de mødre som jeg støtter, har brugt søvnøvelserne til børn, og en anden mor har virkelig taget afsnittet omkring egenomsorg til sig. Det afsnit har givet hende en helt ny forståelse for, at det hun af og til oplever i sin krop, er traumereaktioner og hænger sammen med de ting, hun har været igennem. Hun er blevet meget bevidst omkring, at det er godt at snakke om flugten og fortiden. Siden hun er begyndt at læse i guiden, vil hun meget gerne fortælle mig om ting fra krigen og sin fortid. Hun virker mere lettet, og jeg kan mærke en forandring på hende. Nu taler hun meget om, at hun nu ved, at det er godt at tale med sine børn omkring fortiden” (Manal Kais, Familiekonsulent hos Center for Integration).

Egenomsorg

”Guiden har fået mig til at tænke over nogle ting og reflektere over mig selv. Jeg forstår nu, hvorfor min krop reagerer, som den gør. At det er på grund af krigen” (Sara, 33 år, flygtning fra Syrien, har været i Danmark i 1 år, mor til 4 børn).

Noget af det bedste, forældre kan give deres børn er at passe godt på sig selv, fordi det i høj grad kan påvirke børn, hvordan deres forældre har det. Hvis forældre er stressede, plaget af traumer eller meget frustrerede i hverdagen smitter det ofte af på børnene som i nogle tilfælde bliver sekundærtraumatiseret.

Mange af de forældre vi møder, mangler den egenomsorg, der er beskrevet i guiden. En måde at have egenomsorg for sig selv på er netop at finde tid til at sætte sig ned og læse guiden. Der er rigtig mange forældre, som glemmer sig selv. Det kan være kulturelt betinget, at kvinderne kan glemme sig selv. Kvinderne, som vi arbejder med, har fokus på praktiske ting omkring børn, mand og pligter, og så glemmer de sig selv. Helt konkret: ”Læg grydeskeen fra dig og slå benene op på sofaen”.  Her er rådene i temaet egenomsorg gode – fx at det er normalt at søge professionelhjælp. Det er godt at normalisere det, da mange ikke spørger om hjælp, fordi de er for stolte” (Hiba Al-Far, Familiekonsulent hos Center for Integration).

GUIDE TIL FLYGTNINGEFORÆLDRE kan downloades som PDF-fil her: https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/viden-og-eksperter/foraeldreguiden-asyl

Du kan også rekvirere forældreguiden i trykte udgaver på 9 forskellige sprog her: parentguide@redcross.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev