Værsgo' - rapport om udsatte flygtningebørn

I vores hverdag møder vi børn af flygtninge, som er i en udsat position. Rapporten fra LG Insight præsenterer en række temaer: Første del er om de forhold, der kan begrunde en særlig udsathed hos nogle flygtningebørn. Anden del er en præsentation af specialiserede tilbud og metoder i arbejdet med denne målgruppe – herunder konkrete eksempler fra enkelte kommuner. Tredje del af rapporten giver et overblik over litteratur, database og andre kilder til inspiration og videnssøgning.

En vigtig rapport, hvor man efterlades med overblik og eftertanke. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev