HER KAN DU SØGE HJÆLP

Af: Marie Blæsild, visuel antropolog hos Center for Integration

Hvis du er gerne vil støtte personer, der er pressede økonomisk, er her en liste over organisationer og foreninger, hvor man kan søge hjælp. Nogle i form af økonomisk støtte, andre i form af gaver eller kontingentbetaling. Vi håber den kan være til gavn.

Kirkens Korshær

Støtter blandt andet fattige børnefamilier. Kirkens Korshær driver for tiden børne-, unge- og familiestøttende arbejde syv steder i Danmark – Aalborg, Aarhus, Herning, Silkeborg, Nordborg, Drejervej og Christianshavn i København. Her hjælper de mennesker, der ofte har oplevet omsorgssvigt, har dårlig økonomi, dårlige relationer, og psykiske og fysiske helbredsproblemer. Hjælpen består af bl.a. madpakker, tøjuddeling, rådgivning, og tilbud om udflugter og sommerlejre.

Kontakt den lokale afdeling for at høre nærmere:

https://kirkenskorshaer.dk/kontakt/sociale-arbejde

 

Frelsens Hær

Her kan man søge om julehjælp, og Frelsens Hær lægger vægt på at dette skal ses som en generel hjælp til udsatte familier. Ansøgninger bliver vurderet ud fra familiens indkomst.

Ansøgningsfrist er 30. november.

https://www.frelsenshaer.dk/hjaelp/julehjaelp/

 

Mødrehjælpen

Hvis en familie/mor allerede er i et forløb hos Mødrehjælpen, kan der søges økonomisk støtte.

https://moedrehjaelpen.dk/forside/det-goer-vi/radgivning/en-haandsraekning/

https://moedrehjaelpen.dk/forside/kontakt/radgivningshuse/

 

morbarn.info

Hjælpen tildeles som legater til helt konkrete formål og er typisk på 1 – 3.000 kr. Enten til afhjælpning af akutte problemer eller som en opmuntring, f.eks. i forbindelse med sygdom. Sekretariatet yder desuden rådgivning i form af samtaler med ansøgerne.

https://morbarn.info/legater/

 

Dansk Folkehjælp

Støtter blandt andet ferieophold, fødselsdage og julehjælp

https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/

 

Børnenes Kontor

Der kan alene ydes hjælp til alvorligt sygdomsramte familier, eller familier med stærkt handicappede børn under 18 år. Familien skal have bopæl i Danmark. Der kan alene søges om støtte til enkeltstående oplevelser eller mindre anskaffelser, til særlig gavn for familiens barn/børn

http://www.bornenes-kontor.dk/aktiviteter/familiestoette/

 

Røde Kors:

Den enkelte afdelinger kontaktes, kan yde støtte til kontingent til fritidsaktiviteter, til at komme på familiecamp og julehjælp.

https://www.rodekors.dk/om-os/kontakt

 

Børnesagen

Organisationen har fokus på børn, der er ramt af fattigdom. De uddeler stipendier, primært til eneforsørgere.

http://boernesagen.dk/

 

Gestusnord

Målgruppen for Gestus Nords hjælpearbejde er trængte børnefamilier, som er bosat i Nordjylland og som har hjemmeboende børn i alderen 0-17 år.

http://www.gestusnord.dk/nord/vores-arbejde.aspx

 

Fritidspuljen

Fritidspuljen giver kontingentstøtte til flygtningebørn under 18 år, så børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv på lige fod med deres jævnaldrende kammerater i det lokale foreningsliv.

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til organiseret holddeltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter, og aktiviteten kan dermed være alt inden for idræt og kultur som f.eks. fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst. 

https://fritidspuljen.flygtning.dk/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev